2
Sep

GO ABC

Večina nas ob besedi otroštvo pomisli na brezskrbno tekanje in igranje s prijatelji v naravi ali okolici našega domačega kraja, kjer smo stkali dolgoletna prijateljstva in ustvarili marsikateri spomin, ki nam še danes nariše nasmeh na obraz. Vendar se življenjski slog večine hitro spreminja, nova odkritja in tehnološki napredek sta človeštvu prinesla ogromno pozitivnih inovacij in z marsikaterim izumom smo si prvič v zgodovini olajšali mnogo nevšečnosti. Druga plat te medalje pa je, da se prvič v zgodovini človeštva  soočamo s problemom, ki je posledica nezadostnega gibanja, prekomernega sedenja ter hitre in večinoma predelane, torej slabše prehrane.

Večina problemov, ki se pojavijo zaradi neprimernega načina preživljanja prostega pri naših otrocih, izvira iz gibalne nekompetentnosti. Mnogo otrok nima osvojenih elementarnih gibanj, ki sestavljajo tako imenovano “gibalno abecedo”, le ta pa je pogoj za učinkovito gibanje (npr. hoja, tek, lazenje, plazenje, valjanje, visenje, potiskanje, vlečenje, metanje, lovljenje, skakanje).  
Otroci zagotovo preveč časa preživijo v sedečem položaju, povprečen šolar namreč kar 8,5 ur na dan presedi, od tega skoraj dve tretjini pred zaslonom. Temu lahko dodamo še dejstvo, da se veliko otrok iz šole, kjer večino časa seveda presedijo, odpelje v avtomobilu ali drugemu prevoznemu sredstvu ter se ob prihodu domov zopet usede in sprosti v udobju domačega naslonjača. Vse to seveda škoduje tako njihovi telesni drži kot tudi samemu organizmu, saj se v današnjem času prevečkrat zgodi, da v telo istočasno še z neprimerno prehrano vnesemo preveliko količino hrane ter seveda sladkorjev, ki dodatno škodujejo ravnovesju organizma. Posledično se v otrocih, ki so ustvarjeni za neutrudno tekanje in igranje na zraku, nabira preveč odvečne energije, ki je ne znajo usmeriti v pravo stvar ter je primerno porabiti.

Problem je tudi današnji šolski sistem, ki zahteva vedno več znanja in s tem predstavlja vedno večji pritisk na same učence, tako da imajo le ti vedno manj prostega časa, ki bi ga lahko koristno uporabili. Šolarji vedno bolj občutijo ta pritisk, kar pomeni velik stres zanje in zopet so tu nove negativne posledice, ki se kažejo tako na njihovem organizmu kot tudi na njihovi psihi.
Ko pa zgoraj naštetim dejstvom prištejemo še enormno uporabo multimedijskih naprav, nas ne presenečajo več značilnosti tako imenovanih “screenangerjev”, to je generacije otrok, ki počasi začenjajo izgubljati stik z resničnim svetom, izgubljajo sposobnost socialnih kompetenc ter izkazujejo vedno pogostejše težave z načinom komunikacije in vzpostavljanjem stikov.

Obstaja rešitev!

V vsem zgoraj naštetem se skrivajo razlogi za povečanje odklonskih vedenj otrok, depresije in slabe samopodobe. Odgovor in rešitev na vsa vprašanje se skriva v športu in športnih aktivnostih.

Poglejmo, kakšen je torej pomen športne dejavnosti.

Zdravje telesa

S športno aktivnostjo vplivamo na srčno-žilni in dihalni sistem (predvsem na funkcionalne sposobnosti), kar pomeni, da telo lahko bolje prilagodimo na napor. Prav tako vplivamo na mišično moč, ki je izrednega pomena pri vsakodnevnih aktivnostih ter predvsem na pravilno držo telesa, ki se zaradi sedentarnega načina življenja v današnjih časih, le redko opazi med množico ljudi. Ljudje se držimo vedno bolj sključeno, kar lahko privede do težav z bolečinami v hrbtu, skolioze ter slabe prekrvavitve telesa.

Zmanjšanje obolevnosti in smrtnosti

Redno izvajanje gibalnih dejavnosti zmanjša količino telesnega maščevja, izboljša uravnavanje maščob v krvi (dviguje raven varovalnega holesterola (HDL) in niža raven škodljivega holesterola (LDL)), izboljša se občutljivost telesa na inzulin, zniža se krvni tlak, poveča se kostna gostota.

Šolska uspešnost

Znanstveno je dokazano, da redna telesna dejavnost pozitivno vpliva na večjo pozornost,  posledično je tudi boljši spoznavni razvoj in s tem tudi učni uspeh (večja prekrvavljenost možganov). Boljšo učno uspešnost potrjujejo številne raziskave, katerih izsledki dokazujejo, da imajo učenci, ki so športno aktivni, v večini boljši učni uspeh kot tisti, ki so telesno manj aktivni. Spoznanje, da je za viden napredek treba malo počakati in vztrajati, ko je težko, pa je zagotovo odlična popotnica za vse življenje.

Ne krepimo le mišic

Z redno telesno aktivnostjo otrok krepi vzdržljivost in vztrajnost ter pridobiva delovne navade, kar se odraža tudi na drugih področjih, kot je šola. To so osebnostne značilnosti, ki so v današnji družbi cenjene in iskane. Ravno tako otrok ob gibanju pridobi povratno informacijo, da nekaj zmore narediti z lastnim prizadevanjem, vsaka potrditev pa krepi samozavest in izboljša samopodobo.
Zanemarljivo ni niti dejstvo, da med samo vadbo prihaja do izločanja različnih hormonov, eden izmed njih je endorfin, ki je odgovoren za občutek ugodja, zato se otrok pri gibanju in po njem dobro počuti in doživlja telovadbo kot nekaj pozitivnega.

Socialne kompetence

Športne aktivnosti otroku omogočajo, da sprosti odvečno energijo, pridobi na pozitivni samopodobi, poleg tega pa se še nauči uspešnega komuniciranja in sodelovanja s vrstniki in pridobi osnovne socialne kompetence, ki ga bodo spremljale vse življenje.
Telesna aktivnost je odličen način sproščanja odvečne energije, ki bi jo sicer usmerili v neproduktivne ali škodljive navade.

Navade in vrednote

Vedeti moramo, da se navade in vrednote, ki jih otroci razvijajo ob telesni dejavnosti, prenašajo tudi v poznejše obdobje življenja. S tem lahko postavimo dobre temelje, da bodo živeli kakovostnejše življenje v odraslosti in se zavedali pomen redne športne dejavnosti.

Zaradi vsega navedenega je odgovornost odraslih, da otrokom pokažemo, da je življenje lahko kakovostnejše! Ker narava otrok, da radi posnemajo, jim bodimo dober zgled. Gibanje nedvomno koristi tako nam odraslim kot otrokom, zato je skupna telesna aktivnost tudi odlična priložnost, da se povežete na povsem nov način.

GO ABC PROGRAM

Program, ki vam ga predstavljamo v sklopu GOkids temelji tako na preventivi, kot tudi reševanju zgoraj navedene problematike. Vadba je zasnovana tako, da bodo otroci izkusili nove načine gibanja, spoznavali svoje telo, se naučili zavedanja in obvladanja svojega telesa, izboljšali svojo koordinacijo, motoriko, mišično moč, vzdržljivost in vztrajnost. Cilj je, da otrokom potešimo naravno potrebo po gibanju, sočasno pa jih pripravimo do tega, da se začnejo zavedati pomena redne telesne aktivnosti, ki predstavlja kompenzacijo sedentarnemu načinu življenja. Poleg tega bodo imeli tudi možnost interakcije z vrstniki, kar bo morda stkalo nove prijateljske vezi.

URNIK:

Ponedeljek, sreda in petek ob 16.45h za otroke stare od 5 do 8 let
Ponedeljek, sreda in petek ob 17.30h za otroke stare od 9 do 12 let

VPIS:
-osebno v Go Fit-u,
-po elektronski pošti na info@gofit.si,
-po telefonu na 070 820 425
TUKAJ

KDO SMO?

Ekipa entuziastov, vsak poseben v tem kar počne, vsi skupaj nepremagljivi. Druži nas ljubezen do gibanja, želja po zdravem življenjskem slogu in srčnost v tem kar počnemo. Zdravje, veselje in šport nam predstavljajo vodilo do pozitivne življenjske energije.