31
Mar

REHABILITACIJA PO RUPTURI AHILOVE TETIVE

Rehabilitacija po operaciji Ahilove tetive je vitalnega pomena, ker z njo pridobimo na moči, funkciji in gibljivosti. Po odstranitvi mavčeve imobilizacije stopnjujemo program rehabilitacije z aktivnostmi za moč, držo in ravnotežje. Sam rehabilitacijski protokol se drži določenih kriterijev glede same progresije programa. Pacienti lahko različno napredujejo, kar je odvisno od starosti, morebitno prisotnih pridruženih poškodb, predpoškodbenega zdravstvenega stanja, rehabilitacijske kompliance, kvalitete tkiva in stopnje poškodbe.

FAZA 1 – 1.-2.teden
– nameščen ima dokolenski nehodilni mavec z nogo v plantarni fleksiji (20 do 30 stopinj)
– hoja z berglami
– kontrola in preveza rane
– spodbuja se čimveč rednih dnevnih aktivnosti
– med aktivnostmi zadosti počitka z nogo v povišanem položaju
– aktivno razgibavanje kolena in kolka (sede in leže)

CILJI: kontrola bolečine in otekline ter stopnjevanje rednih dnevnih aktivnosti

FAZA 2 – 3-6.teden
– nadomestimo dokolenski nehodilni mavec v plantarni fleksiji z lahko hodilnim mavčevim škornjem v nevtralnem položaju
– normalizacija hoje z obremenjevanjem do meje boleči
– lahko izvaja sledeče vaje:

  1. vaje za stabilizacijo telesa (core exercises)
  2. fleksija in ekstenzija prstov
  3. kolki: aktivno razgibavanje, zunanja rotacija (leže na boku), abdukcija (leže na boku), ekstenzija, SLR (straight leg raise) – upogib kolka s kolenom v iztegnjenem položaju
  4. kolena: aktivno razgibavanje, potisk proti elastiki, postopen progres na leg press napravo po 21.dneh
  5. vaje za raztezanje – gluteus maksimus, medius, piriformis, hamstringsi (nežno), rektus femoris

– progres vaj za zgornji del telesa do meje tolerance

CILJI: vzdrževanje ROM kolkov in kolen, izboljšanje moči kolkov, kolen, stabilizatorjev telesa

FAZA 3 – 7.-10.teden
– odstranitev mavčeve imobilizacije
– aktivno razgibavanje gležnja: plantarna fleksija, inverzija/everzija, dorzifleksija (!!!!!do prve točke upora!!!!!)
– če je potrebno tudi manualna mobilizacija stopala
– nežna mobilizacija subtalarno
– nadaljuje naj z vajami iz faze 2 (lahko progres na počep, izpadni korak)
– kontrolira naj hiperekstenzijo kolena (koleno se namreč hiperekstendira, da skompenzira premajhno dorzifleksijo v gležnju, ki je vedno prisotna po poškodbi Ahilove tetive)
– nežno raztezanje gastrocnemiusa in soleusa
– vaje za statično ravnotežje (na ravnotežni plošči ali na ozki podporni površini, progres iz stoje na dveh na stojo na eni nogi)

CILJI: odstranitev imobilizacije, izboljšanje moči kolkov, kolen, stabilizatorjev telesa

FAZA 4 – 10.-16.teden
– kolesarjenje na sobnem kolesu
– vaje za plantarno fleksijo, inverzijo/everzijo z elastičnimi trakovi, dorzifleksija previdno!!!!! do meje tolerance!!!!!
– nežno raztezanje meč, lahko se doda tudi manualno raztezanje
– vaje za meča
– leg press
– vaje za propriocepcijo
– lahko se uvedejo izokinetične vaje
– trening hoje
– plavanje
– steper
– po 14ih tednih možne naslednje vaje: poskoki, skiping, vaje specifične za šport, ki ga je eventuelno poškodovanec treniral (ŠELE PO 14.TEDNIH!!!!)

CILJI: povečevanje dorzalne fleksije, polno obremenjevanje noge, submaksimalna moč, dobra propriocepcija

FAZA 5 – 16 tednov+
– vrnitev na delovno mesto
– specifičen trening glede na šport
– poudarek na propriocepciji, treningu za moč
– TEK!!!!!!!! ŠELE PO 16.TEDNIH!!!!!!

CILJI: polna moč spodnje ekstremeitete, maksimalna funkcija

FAZA 6 – 6 mesecev+
– vrnitev na tekmovalni šport!!!!!!!

Popoln povratek v športne aktivnosti je dovoljen po šestih mesecih, po zadostitvi naslednjih kriterijev: popolna aktivna gibljivost stopala, 90-95% izokinetična moč plantarnih fleksorjev neokvarjene kite, 90-95% število dvigov na prste pri polnem obsegu gibljivosti v gležnju v 30-sekundnem testnem obdobju, normalna hoja, jogging in tekanje, brez pošepavanja ter uspešno opravljeni testi športnih aktivnosti brez draženja Ahilove tetive.

Mitja Maechtig dr. med.specialist ortopedske kirurgije